Výročí náletu na Dobřany

70 let od spojeneckého náletu

Klub vojenské historie posádkového velitelství v Dobřanech a MKS Dobřany

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klub vojenské historie posádkového velitelství v Dobřanech